Sunday, November 7, 2010

GOOD EVENING LADIE

Buta nisakay ug taxi
Driver:  Kahibalo ka sa direction nga buta ka man?
Buta:  Ayawg kabalaka katoltol ko.  Nakahibalo ko nga naa na ta sa Guadalupe kay naninimaho nang mangga.
Driver:  Sakto ka.  Katoltol gyud diay ka.
Buta:  Karon naa na ta sa may simbahan kay nanimaho nang kandila.
Driver:  Sakto gihapon ka.
(Paglabay nila sa tindahan ug bulad.)
Buta:  Good evening! ladies.

No comments:

Post a Comment