Monday, November 1, 2010

Pocket Bell

Aduna'y usa ka Japayuki ang bag-uhay
ra nga nipauli sa ilang balay. Sa diha-
diha dayon, nagpakaon siya sa iyan g
mga silingan. Daghang mga tawo ang
mitambong aron mukaon. Bilib kaayo ang
iyang inahan tungod kay mipauli man
nga kwartahan ang iyang babayeng
anak...

INAHAN: Day, day! Daghana diay nimo'g
kwarta uy! Unsa man diay tuod ang
imong trabaho sa Japan?

ANAK: Heheee... POCKET BELL ko nay.

INAHAN: Unsa man na'ng pocket bell?
Mao ba na siya kanang murag SMART o
GLOBE?

ANAK: Dili nay. Heeheeheee. Kanang
POCKET BELL nay... ku-an na siya...
POCKET'ag BELLat!

INAHAN: AGURUUUUY!!!

No comments:

Post a Comment