Thursday, October 14, 2010

Downy or Zonrox?

Sa simbahan...
Pari:Anong  pangalan ng bata na bibinyagan?
Amahan: Surf father.
Pari: hindi pwede dahil  pangalan yan ng SABON.
Amahan: ang aking asawa nga father,ang pangalan nya ay PERLA at ako ay ARIEL?
Pari: Hala, sige! Anong gusto mong iBENDITA natin dito? DOWNY or ZONROX? :))

No comments:

Post a Comment