Friday, October 15, 2010

GATE CRASHER

QUESTION: ano ang tawag sa taong pumunta sa PARTY na wlang invitation, gate _____?
Contestant1: GATEPASS??
eeeennnk!
Contestant2: GATEOUT!! hahahaha. :)

No comments:

Post a Comment