Friday, October 15, 2010

SEIZURE

AMO:wlng mgSasalita ng INGLES!sinumang mgpDugo ng ilong ko o ni JR,palalayasin sa pammahay na to!klaro?
INDAY:Ang mga nmutawi sa n'ung mga labi ay mataman kng iimbakin sa sulok ng akng balintataw at sa kaibuturan ng akng puso,ggunam-gnamin,aariin ng payak kong kabatiran.Tatalikdan ang matayog at palalong banyagang wika,manapay kakalingain,bbigkasin at sakdal timyas na ssambitin ng akng sngkalooban.
AMO:COMA 

Jr:SEIZURE

No comments:

Post a Comment