Sunday, October 24, 2010

LANGAW

Gputlan ni Juan ug isa ka tiil ang langaw.
Juan: Lupad
Nilupa ang langaw.
Gputol nya ang tanan tiil.
Juan: Lupad!
Nilupad ang langaw.
Gputol nya ang pako.
Juan: Lupad! Lupad! LUPAD!
Wla nakalupad ang langaw.
Juan: i therefore conclude, nga ang langaw, kung putlan ug paku.
MABUNGOL..

No comments:

Post a Comment