Sunday, October 24, 2010

elevator

Juan: Pare,saan bilihan ng ticket dito?
Pedr0: Tanga!Hindi bumibili ng ticket dito’!Wala pa ung kund0ktor!

:))

No comments:

Post a Comment